ایمنی وآتش نشانی

 

 

دستورالعمل مدیریت زائدات ناشی از شستشوی اتصالات ابزار (Tool Joint Cleaning)

 

 

شماره :                                            10101             

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تصویب کننده

تائید کننده

تهیه کننده

شرح بازنگری

شماره بازنگری

تاریخ تصویب بازنگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد فرم / ضمائم

فهرست

 

عنوان .......................................... صفحه

10- هدف............................................ 2

20- حدود........................................... 2

21- محدوده کاربرد.................................. 2

22- مسئولیتها..................................... 2

30 – مسوولیتهای تصویب و اجرا....................... 3

40 – فرمها......................................... 3

50- مراحل اجرایی................................... 3

 

 

 

 

 


10- هدف

این دستورالعمل برای مدیریت صحیح زائدات ناشی از شستشوی اتصالات ابزار با استفاده از حلالهای نفتی همچون کروسین (KeroseneSafty – Kleen یا دیگر مواد پاک کننده گریس همچون صابون تهیه شده است. براده ها و ذرات ناشی از حدیده، گریس و دیگر مواد شستشو شده از اتصالات ممکن است حاوی “روی” و دیگر فلزات باشد. لذا مدیریت صحیح این فاضلابها نقش بسزایی در حفظ محیط زیست خواهد داشت.

20- حدود

21- محدوده کاربرد

این دستورالعمل برای تمام مجتمعهای تولیدی، طرحهای در دست احداث پتروشیمی و شرکتهای تابعه کاربرد داشته و باید در تمام فعالیتها و فرآیندها مدنظر قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شود.

22- مسئولیتها

1-22- کلیه مدیران عامل شرکتهای تابعه مسوول نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل می‌باشند.

2-22- رئیس HSE شرکتهای تابعه مسوول نظارت و کنترل اجرای این دستورالعمل می باشد.

3-22 واحد محیط زیست اداره HSE شرکتهای تابعه مسوول اجرای این دستورالعمل است که می تواند اجرای آن را توسط نمایندگان خود یا از طریق عقد قرارداد به فرد یا افراد ذیصلاح حقوقی واگذار نماید.

4-22- ادارة محیط زیست امور HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسوولیت ممیزی دوره ای و بررسی نحوة اجرای این دستورالعمل را برعهده داشته و بصورت سالانه گزارش نحوه عملکرد شرکتهای تابعه در این خصوص را تهیه می نماید. این گزارش از طرف رئیس امور HSE به مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی منعکس خواهد شد.

30 مسوولیتهای تصویب و اجرا

    این دستورالعمل به تصویب مدیر محترم کنترل تولید، مدیر محترم توسعه، مدیرمحترم طرحها و رئیس کل امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسیده و از زمان تصویب، اجرای آن در کلیه شرکتهای تابعه ضروری است.

40 فرمها

50- مراحل اجرایی

51- نباید اجازه داده شود زائدات ناشی از شستشوی اتصالات روی زمین ریخته شود.

52- فاضلابهای ناشی از شستشوی اتصالات باید به منظور جلوگیری از آلوده شدن رواناب و به تبع آن پیشگیری از آلودگی آب و خاک، به داخل محلهای دارای پوشش بتنی مناسب  هدایت شود. پوشش سطح این محل نباید هیچگونه ترک یا بندی داشته باشد تا از نشت یا جریان یافتن حلالها به خاک پیشگیری شود.

53- هر مجتمع باید روشی را برای جمع آوری زائدات در یک ظرف مناسب طرح ریزی و استفاده نماید. (برخی از مجتمعها از یک گاری بزرگ دارای سینی استفاده می کنند که در سایت حرکت کرده و زائدات را جمع آوری می کند. اغلب امکان دارد که برخی از حلالهای نفتی پس از ته نشینی گریسهای سنگین و شن و ماسه قابل استفاده مجدد باشند.

54- صفحات جاذب که روی زمین و زیر محوطه کار قرار داده می شود حتماً به همراه استفاده تکمیلی از سینی های متحرک یا تشتک جمع آوری زائدات باید مورد استفاده قرار گیرد.

55- زائدات ناشی از شستشوی اتصالات باید مدیریت و دفع شود یا مطابق با الزامات زیست محیطی محلی یا مجتمع مورد استفاده مجدد قرار گیرد.

56- مجتمعهایی که از حلالهای نفتی استفاده می کنند باید عملی بودن جایگزینی یا کاهش مواد خطرناک پاک کننده گریس را بررسی نمایند.

 

 

+   امین ; ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢ اسفند ،۱۳۸۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir