اصطلاحات حریق صنعتی:

     « هر حرفه ای زبان، واژه یا اصطلاحات مربوط به خود را دارد.» این جمله نقل قول ذکر شده بسیاری از نفراتی است که در آموزش اطفا حریق صنعتی حضور داشته اند. این افراد در تمام رده های سازمانی، در سطوح مختلف بوده ولی در این خصوص اتفاق نظر داشته و دارند.

مطالب دسته بندی شده در این قسمت در مورد حرفه حریق صنعتی بوده و معمولاً با برخی از اصطلاحات صنعتی محیط کار مشترک می باشند.

هدف از مطالب زیر، آشنایی نفرات تحت آموزش با برخی از اصطلاحات و زبان فنی آتش نشانی و سوق دادن آنها جهت استفاده از این اصطلاحات می باشد.

نگرش به موارد زیر اطلاعات عمومی آتش نشانان افزوده خواهد شد:

·       طبیعت و خصوصیات آتش

·       هدف و کاربرد وسائل اطفا و عوامل خاموش کننده

·       اصطلاحات غیرمفهوم و زبان اطفا حریق صنعتی

·       تکنیک های کاربردی برای کنترل ایمن حریق و اطفا انواع حریق های صنعتی

·       پی بردن به اهمیت خطر گسترش آتش و فعالیتهای از پیش تعیین شده.

اکثر اصطلاحات ارائه شده در فرهنگ لغاط معمولی وجود ندارد اما ابزاری مهم و اساسی برای تفکر و عملکرد پرمعنی برای آتش نشانان صنعتی می باشد. در پاره ای موارد ممکن است استعمال این اصطلاحات در ادارات و سازمانهای مختلف اطفاء حریق متفاوت باشد هر چند اغلب آنها مشترکاً توسط نفرات آتش نشانان مراکز نفت، گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

اصطلاحات حریق صنعتی و تعاریف آنها:

5-1                                                                    ADAPTOR ( تنظیم کننده ):

وسیله اتصال هوز برای مرتبط نمودن آنها به یکدیگر و یا اتصال به سایر وسائل با نوع اتصال متفاوت. این وسیله ارتباطی ممکن است به شکلهای دو سر نر، دو سر مادگی، اتصال لوله به هوز و سایر اشکال ساخته شود.

5-2             ADVANCE A HOSE:

فرمان که برای حرکت رشته هوز به سمت آتش برای پوشش حریق و مانور از سه سمت مکانی صادر می شود.

5-3             AIR FOAM:

انبوهی از حبابهای پر شده توسط هوا که دارای چگالی ویژه کمتر از مایعات قابل اشتعال و آب بوده و باعث جلوگیری از ترکیب بخارات قابل اشتعال با هوا و در نتیجه مانع برگشت آتش و اشتعال مجدد می گردد. گاهی بجای این اصطلاح از اصطلاحاتی نظیر فوم شیمیایی و فوم مکانیکی نیز استفاده              می نمایند.

5-4             AIR FOAM CONCENTERATE:

مایعی که وایسته به غلظت و خصوصیات ذاتی خود بوده و به نسبت 3 تا 6 در صد با آب ترکیب و تولید کف می کند.

5-5             AIR FOAM NOZZLE:

این نوع نازل با مکش باعث تولید حبابهای از هوا و محلول فوم و آب عبوری از آن می شود.

5-6             AIR FOAM SOLUTION:

ترکیب کنستانتره فوم و آب دریا یا آب شیرین می باشد.

5-7                   ALCOHOL TYPE FOAM:

نمونه فوم تکمیل شده ای را گویند که برای مواد اطفا مواد قابل حل در آب یا حلالهای قطبی از آنها اسـتـفـاده می شود. این ترکیب از نوع فوم مکانیکی می باشد.

5-8                   APPARATUS:

معمولاً اشاره به خودرو اطفا حریق یا وسائل دارای پمپ دارد.

5-9                   AQUEUS FILM FORMING FOAM(AFFF)

کنستانتره فومی که بر پایه پایدار کنندهایی با مبنای فلوئور ساخته شده است. این ترکیب با درصد حجمی 3 تا 6 رقیق شده و تولید کف می نماید. این نوع کف نیازی به هوا و اکسیژن نداشته و بصورت یک لایه نازک FILM بروی آتش  گسترش یافته و باعث توقف آتش می گردد.

این نمونه کنستانتره فوم قابل استفاده با تمامی ابزارآلات و وسائل تولید کف از نوع پروتئینه می باشد. همچنین از نوع ثابت و قابل حمل نازل اسپری آب نیز می توان برای تولید این نمونه کف استفاده نمود.

5-10               ASPHYXIATION ( خفگی ):

خفگی ناشی از عدم وجود اکسیژن و یا توقف تنفس.

5-11               ATTACK  LINE:

خط هوزی که مستقیماً برای حمله و مبارزه با آتش مورد استفاده قرار می گیرد. این خط هوز با خط هوز ایمنی و خط هوز کمک رسانی متفاوت است.

5-12               AUTO IGNITION:

احتراق ناشی از  حرارت بدون وجود شعله یا جرقه.

5-13               AUTO IGNITION TEMPERATURE:

پایین ترین دمایست که در آن مخلوط گازها یا بخارات قابل اشتعال و هوا بدون نیاز به شعله یا جرقه محترق می شوند. بخارات حاصله با وجود اکسیژن ممکن است در دمای پایین تر خودبخودی محترق شوند. دمای اشتعال خود به خودی ممکن است تحت تاثیر حضور مواد کاتالیستی قرار گیرد.

5-14               BACK UP LINE:

بــرای مــواردی که آب خــط هـوز 5/2 اینچ حمله به آتش ATTACK LINE) ) ناکافی باشد معمولاً یک خط هوز 5/2 اینچی نصب می شود تا در مواقع لزوم از آن استفاده شود. از این خط هوز برای کمک کردن به تیم اول مبارزه کننده با حریق و حفاظت نفرات خط آتش بوسیله حالت مه پاش جهت نزدیک شدن به کانون حریق استفاده می شود.

5-15             BLEED LINE:

باز کردن آرام نازل برای تخلیه رشته هوز از آب و رفع فشار موجود در هوز .

BOILING LIQUID EXPANDING VAPOR EXPLOSION (BLEVE) 15-5

بروز نقص و آسیب دیدگی ظرف در دو نقطه یا بیشتر در یک لحظه بطوریکه دمای مایعات درون ظرف بالا تر از دمای جوش استاندارد قرا داشته باشد. در این حالت اگر مایعات درون مخزن قابلیت اشتعال داشته باشند انفجار مهیبی رخ خواهد داد.

5-16             BOIL OVER:

انفجار نفت خام یا مایعات مشابه در مخزنی که طعمه حریق شده است. ترکیبات سبک نفت خام در خارج از مخزن می سوزند و امواج حرارتی تولید می شوند. در ادامه این امواج تولید شده به مواد باقی مانده در مخزن که حاوی مقداری آب نیز می باشد رسیده و باعث انفجار بصورت کف کردن می باشد.

5-17             BOILING POINT (BP):

دمایست که در مورد مایعات کاربرد داشته و وابسته به فشار می باشد. این دما در مورد مواد مختلف متفاوت است. در این دما، مایع به بخار تبدیل می شود. در اکثر مواقع این دما را برای مایعات در فشار اتمسفر گزارش می کنند.

5-18             BRASS:

اشاره ایست به مواد فلزی جهت ساختن وسائل آتش نشانی مانند: نازل، آداپتور و غیره.

5-19             BREATHING APPARATUS:

دستگاه حامل هوای مورد نیاز جهت تنفس که نفرات استفاده کننده را از دود, گازهای سمی و استنشاق بخارات تحریک کننده و سوزش آور حفاظت می کند. این دستگاه در آموزشهای مختلف در زمین آموزش مورد استفاده قرار می گیرد (دستگاه تنفسی).

5-20             BUNKER GEAR :

اشاره دارد به مواد مورد نیاز و البسه استحفاظی مورد استفاده پرسنل در زمی

/ 1 نظر / 52 بازدید
پیام الدنگ

خوب بود..............یه کم سوال تستی هم بیارین.........راستی سلااااام!بای