مقدمه آتش نشانی

فهرست مطالب:

1-    مقدمه

2-  اهداف آموزش اطفا حریق صنعتی

3-شیمی حریق

4-  عوامل مختلف خاموش کننده حریق

5-  اصطلاحات حرفه ای آتش نشانی

6-  دستورات حوزه و میدان حریق

7-تکنیکهای عملیات با هوز

8-ایمنی آتش نشانان

9-  خلاصه تمرینات میدان حریق

·       تابلوی عمومی

·       مخزن با سقف آسیب دیده

·       برج و سازههای عمودی

·       مخزن بدون سقف

·       حوضچه L

·       حوضچه مربع

·       فلنج و PIPE ROCK

·       مخزن LPG

·       اتاق دود

·       خاموش کننده های دستی

 

10-                        خلاصه

 

 

 

مقدمه:

با توجه به عدم وجود مرکزی جهت آموزشهای عمومی مقابله با حوادث و حریق صنعتی و نیاز مبرم به اینگونه کلاسها و میدانهای آموزشی، در سال 1375 ( 1996 ) مدیریت محترم ایمنی و آتش نشانی بر آن شد تا طرح و ایده ای بمنظور احداث و ایجاد چنین محل و مرکزی جهت تعلیم و تربیت کادرهای آتش نشانی و پرسنل شاغل در صنایع و موسسات تولیدی و غیره خصوصا" صنایع حساس پتروشیمی که در معرض مواد و مشتقات هیروکربنی می باشند به مدیریت محترم پتروشیمی بندرامام منعکس و مدیریت نیز با تائید طرح و ایده مزبور و صدور اوامر لازم در سال 1376 مرکز مورد نظر که شامل کلاسهای تئوری ومیدان آموزشهای عملی است در این مجتمع احداث و مورد استفاده قرار گرفت، که با این اقدام امروز نه تنها نیاز این صنعت بلکه نیاز سایر سازمانها و مراکز پتروشیمی و نفتی در این زمینه مرتفع گشته است.

-      کلاسهای آموزش تئوری:

-      میدان آموزشهای عملی:

میدان آموزش در زمینی به مساحت   mm2 9000*11000    در دوفاز مکمل طراحی شده که مجموعا" شامل 10 مدل فاز یک و ---فاز دو به منظور تمرینات فرضی اطفا حریق می باشد. این مدلها مشابه وسایل موجود در صنایع هیدروکربنی که دارای پتانسیل خطر و آتش سوزی سریع و بالایی هستند می باشد.

-      تجهیزات و مدلهای  میدان آموزش:

با توجه به وسعت طرح مزبور و محودیتهای زمانی و بودجه از یک سو و لزوم تسریع در تکوین و تکمیل این مرکز خصوصا" نصب مدلهای مورد نظردر میدان آموزشهای عملی، با استفاده از نظرات و ابتکارات و خلاقیهای موجود در موسسین این طرح غالبا" بجای ساختن مدلهای آموزشی، از وسائل و مخازن آسیب دیده در بمبارانهای دوران جنگ تحمیلی استفاده شده است. همچنین با تلاش و کوشش فرآوان معلومات و اطلاعات فنی از جزوات، نشریات، کتب و منابع مختلف که منطبق با استانداردها است تهیه وتامین گشته است.

-      ظرفیت این مرکز:

در این مرکز آموزشی می توان در هر هفته 100 نفر را آموزش داد که با احتساب سه ماه تابستان و سایر ایام تعطیل در سال قادر به آموزش 4000 نفر خواهیم بود. اگر چه نیت و هدف از ساختن این مجموعه آموزشی کسب در آمد مالی نبوده ولی با وجه به هزینه 3000 دلار برای یکنفر در مدت یکهفته آموزش در مراکز آموزش بین المللی می توان در مدت کوتاهی هزینه صرف شده در احداث این مرکز را استحصال نمود.

لازم به یادآوری است که با توجه به عضویت اداره ایمنی و آتش نشانی مجتمع پتروشیمی بندرامام در کمیته استاندارد جهانی و با توجه به برنامه ها و متون علمی، فنی و حرفه ای موجود، مطمئنا" پس از طی دوره های مزبور هر بک از افراد آموزش دیده، آتش نشانی دلیر و برجسته و خدمتگذاری دلسوز و برازنده در راه خدمت به این صنعت و مملکت خواهند بود.

لذا بر ماست که با تلاش خویش نیل به ترقی را تحقق و در راه آرمان و شور شعارمان که همانا نجات جان انسانها و سرمایه ملی است کوشا باشیم.

2-اهداف آموزش اطفا حریق صنعتی:

  اولین هدف آموزش، آموختن ایمن و صحیح اساس تکنیکها و تاکتیکهای گروهی اطفا حریق می باشد یکی از روشها این است که تا حد ممکن با شرکت دادن نفرات در حوادث و موارد حقیقی باعث بالا رفتن اطمینان و توانایی آنان شده، اعتماد به نفس ایشان را تقویت کرد و ایشان را به خود باوری برسانیم. همچنین آموزش باعث آشنایی آنها با وسائل و تجهیزات اطفا حریق و کاربرد صحیح آنها خواهد بود.

در ادامه این بخش به برخی از اصول، تکنیکها و تاکتیکهای اطفا حریق، میزان و معیار مشخص نمودن استراتژی در حمله به آتش، کنترل آتش و خاموش نمودن انواع حریقهای صنعتی اشاره خواهیم نمود.

2-1 حجم آب:

     جریان آب در هوز به مقاصد گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد. اهم این استفاده عبارت است از:

                         I.      ثابت شده است حفاظت به وسیله آب جان آتش نشانان را در هنگام نـزدیـک شـدن به منابع حرارتی و در مقابل اثرات مستقیم شعله تامین می نماید.

                     II.      در خنک کردن فلزات و وسائل برای حذف کردن منابع برگشت ‌آتش موثر بوده و با کاهش بـخـارات نشت کرده که باعث FLASH BACK می گردد از آسیب رسیدن به وسائل جلوگیری می کند.

                  III.      همزمان با عملیات کنترل آتش بوسیله خنک کردن، می تواند باعث ایزوله کردن و قطع ارتباط سوخت شود.

                 IV.      توسعه هماهنگی و کار گروهی در صورت استفاده از چند رشته هوز در اطفا حریق با کنترل حریق امکان پذیر خواهد بود.

2-2 تعداد نفرات آتش نشان:

/ 0 نظر / 47 بازدید