راهنمای صدور پروانه کار گرم و سرد

صفحه

1 از

19

 

مجموعه راهنماهای برقراری سیستم مدیریت

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

عنوان

 

:

 

راهنمای صدور پروانه کار گرم و سرد در سیستم مدیریت

بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت

87/6/

تاریخ : 12 HSE - 307 شماره سند

: 02

 

تعداد فرم

/ ضمائم: نسخه صفحه : 1 از

19

 

سند حاضر با هدف ارائه راهنمایی و حفظ یکپارچگی در تدوین مستندات

و زیر نظر امور بهداشت،

HSE-MS توسط کمیته استقرار ،HSE

سیستم

ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهیه شده و کلیه حقوق

 

آن محفوظ و متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می باشد

 

 

.

.

 

صفحه

2 از

19

 

مقدمه

بمنظور حفظ یک پارچگی در نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، این

HSE-MS

کمیته استقرار

سند را بعنوان راهنما یی برای صدور پروانه کار گرم و سرد تهیه نموده است

 

 

.

در این سند حداقل الزامات در

برآورده کردن نیازمندیهای مربوطه بیان شده است

 

 

.

.

 

-1

تعاریف

:

 

-1-1

پروانه کار 1: فرم مخصوصی است که منحصراً بوسیله مقام مسئول صادر میگردد.

این فرم نشان می دهد که

آزمایشهای مخصوص انجام و اقدامات احتیاطی لازم به عمل آمده است و تائید می نماید که کار در محل قید

 

شده تحت شرایط و زمان معین بلامانع و بی خطر است

 

 

.

ضمناً در این فرم اقدامات ایمنی تکمیلی نیز که بایستی

توسط کارکنان انجام گردد، ذکر و تصریح می شود

 

 

 

.

-2-1

 

 

کار گرم :

کارگرم عبارت است از انجام کاری که حرارت مورد استفاده یا ایجاد شده در آن کار به میزانی

باشد که باعث اشتعال مایعات

 

 

بخارات و گازهای قابل احتراق یا هر ماده سوختنی دیگری بشود.

موارد زیر

 

(

که مسلماً شامل کلیه موارد موجود نیست)

نمونه هائی از کارهای گرم را بیان میکند که انجام آنها مستلزم

صدور پروانه کارهای گرم با امضای سرپرست تاسیسات و مقام انجام دهنده می باشد

 

 

.

بکار بردن شعله های گاز

استیلن و غیره، جوشکاری و لحیم کاری برنجی، جوشکاری با برق، سوزانیدن سرب یا حرارت دادن و

 

پرچکاری،چکش کاری، لحیم کاری، استفاده از شعله بدون حفاظ یا دستگاههای حرارت برقی و مقاومتی یا

 

ادوات گرم کردن آسفالت و استفاده از دستگاههای سنجش برقی، ترانزیستوری مانند دستگاه صداسنج،

 

ضخامتسنجی فلزات و سایر ادوات مشابه که ضد انفجار نیستند، ادوات شنپاشی، سمبادهزنی برقی،

 

تراشکاری و پرداخت کاری ماشی نهای برقی تراش، استفاده از ماشین آلات برقی که ضد انفجار نیستند

 

 

(

موتورهای برق، سی مها و کلیدهای برق، فلشهای عکاسی)

، استفاده از موتورهای گازوئیلی و سایر موتورهای

احتراقی و وسائل کار کهبجهت ایجاد حرارت کافی باعث احتراق گازهای قابل اشتعال گردند

 

 

 

.

 

برای افروختن آتش در محوطه دیگهای بخار که یک مورد استثنائی است فقط کافیست که یک آزمایش گاز

بعمل بیاید

.

همچنین، استفاده منظم و عادی از وسائل حرارت زا و آتش ب یحفاظ در بعضی از ساختمانها

ندارد

 

 

. « کارهای گرم » نامیده شد هاند احتیاج به اخذ و صدور پروانه « مناطق آزاد »

وکارگاهها که صریحاً بعنوان

 

1) Work Permit

صفحه

3 از

19

 

2)

صادر می گردد.برای انجام - -3-1 پروانه کارهای گرم: پروانه کارهای گرم جهت انجام فعالیتهای کار گرم (بند

1

 

هر کار مشخص روی یک دستگاه می بایست پروانه کار مجزا صادر گردد

.

برای دو یا چند دستگاه نباید پروانه

کار مشترک صادر گردد

 

 

.

درصورت نیاز به اخذ سایر پروانه های کار می بایست قبل از شروع به کاراقدام به

اخذ پروانه کارهای مربوطه نمود

 

 

.

به عنوان مثال در صورت نیاز به انجام کارگرم تعمیراتی برق می بایست علاوه

اجرا شود

 

 

.و یا جهت Lock Out & Tag Out

بر اخذ مجوز کارگرم، مجوزکاربرقی نیز اخذ گردد و سیستم

ورود به فضای بسته اخذ پروانه ورود نیز لازم است

 

 

 

.

-4-1

 

 

کار سرد:

کارهای سرد شامل کلیه فعالیتهایست که در محدوده کار گرم نبوده و بطور مثال شامل بازکردن

و داخل شدن به منظور تمیز کردن، تعمیر، بازرسی و یا بازکردن لوله ها و غیره

 

 

(manhole)

درب ظروف

میباشد

 

 

.

این مقررات در مورد تمام ظروف، دستگاه ها، لوله ها و وسایلی اعمال می شود که برای فرایند، نقل و

انتقال یا انبار کردن مواد شیمیایی که در صنایع پتروشیمی مورد استعمال است بکار برده میشود

 

 

 

.

 

شامل کارهائی است که جزء کارهای عادی و روزمره نبوده و بر

« سرد » -5-1 پروانه کارهای سرد:

پروانه کارهای

روی مخازن، لوله ها و دستگاهها در نواحی ممنوعه انجام می پذیرد

 

 

 

.

 

همچنین هرگاه لازم شود که کارکنان وارد مخازنی شوند که در آنها هیدروکربورها و یا سایر مواد شیمیائی

وجود داشته یا چنین مخزنی قبلاً محتوی مواد خطرناک بوده و این مواد ممکن است بصورت مایع، جامد یا

گاز در مخزن باقی باشد صدور پروانه ورود موکداً ضروری است

.

در مورد کار در مجاری فاضلاب نیز اجازه

ورود لازم است

 

 

 

.

-6-1

 

 

مناطق محدود:

کلیه تاسیسات، اموال، اماکن، وسایل و نقاطی که تحت نظارت و کنترل مجتمع بوده و در داخل

حصار و محدوده مجتمع قرار دارند منطقه محدود اطلاق می شوند

 

 

.

مناطق محدود به دو دسته منطقه خطرناک

 

(

ممنوعه) و منطقه آزاد (ایمن) تقسیم می شوند

.

-7-1

 

 

منطقه خطرناک (ممنوعه

):

-1-7-1

 

 

 

مناطق خطرناک به محوطه هایی اطلاق می شوند که به علت عملیاتیکه انجام میگیرد و یا اجناسی که در

انبارها نگهداری می شود خطر آتش سوزی و یا انفجارو یا انتشار مواد سمی و خطرناک وجود داشته باشد

 

 

 

.

 

مناطق خطرناک عبارتند از

 

:

 

 

محل هایی که موادقابل اشتعال، احتراق و یا مسموم کننده در آن بکار برده و یا تولید می شوند و یا

مقادیری بیش از مصرف مورد نیاز در انبارها نگهداری شوند

 

 

.

مانند کارخانه های تهیه مواد شیمیایی،

مخازن، اسکله های بارگیری، تلمبه خانه های خط لوله و انشعابات آن، چاههای گاز یا نفت، مشعل ها،

 

انبار و جایگاههای بنزین

 

 

 

.

 

صفحه

4 از

19

 

/ 0 نظر / 1371 بازدید